Folkhälsomyndigheten informerar

Gå ut. Träffa vänner. Det är bra. Nyttigt. Vi måste hålla ekonomin igång. En armslängd avstånd. Två meters avstånd. Fyra meters avstånd. Det ska vara glest mellan borden. Gå ut. Träffa vänner. Följs inte rekommendationerna måste vi ge en varning. Vi litar på sunt förnuft. Vi måste hålla ekonomin igång. Gå ut. Träffa vänner. För mycket folk på uteserveringen. Varning. Gå ut. Stanna inne. Om inte rekommendationerna följs måste vi stänga. Gå ut.

Det är skolplikt som råder. Barn ska gå i skolan. Gymnasieelever ska inte gå i skolan. Det är skolplikt som råder. Barn smittar inte. Barn kan inte bli sjuka. Det ska vara distansundervisning. Gå ut. Träffa vänner. Ställ in studenten. Det är skolplikt som råder. Alla barn ska gå i skolan. Studenten inställd.

Andningsskydd hjälper inte. Det saknas andningsskydd. Andningsskydd hjälper inte. Vi har lyckats beställa 100 000 andningsskydd. Andningsskydd hjälper inte.

För varje bekräftat fall finns det ytterligare 999. För varje bekräftat fall finns det ytterligare 78. Dödstalen idag är 60, 40, 90. Det är eftersläpningar.

Vi måste skydda de äldre äldre. Vi snabbutbildare flygvärdinnor och nyanlända. Vi måste skydda de äldre äldre. Andningsskydd hjälper inte. Vi måste skydda de äldre äldre. Skyddsmaterial ger bara en falsk trygghet. 

Strategin är att platta kurvan. Hur plattas kurvan? När plattas kurvan? Det är strategin. Vad är strategin? Det är frågan. Strategin är att platta kurvan med eftersläpningar. Strategin är att minska dagens höga dödstal med eftersläpningar. Att platta kurvan.

FHM fortsätter att informera från den 20/5 –

Inte testat så mycket. Ingen resursbrist utan bara någon liten flaskhals. Resurser finns, saknas en del resurser. Skulle kunna testa mer men resurser saknas men det finns resurser. Flaskhals.

Uppskattade antalet antikroppar på 25% är ungefär lika med senaste mätningen som visar på 7%. 25% är lika med 7% och 7% är ungefär 25%, ungefär som det uppskattade värdet. Stämmer ganska bra, 7 är 25.

Högst dödlighet med hänsyn till folkmängd. Frågor på det. När kommer fotbollen igång (fel fråga). Frågor på det, svar på det, frågor på det, svar på det, någon, … hallå ………

falskpelle

Falsk journalist som skriver hellre än bra. Vill "göra skillnad", har en agenda och stödjer #pappormotvänsterextrema.

2 thoughts on “Folkhälsomyndigheten informerar

  • April 26, 2020 at 10:46 am
    Permalink

    22 experter tycker si, 22 experter tycker så. Vi måste lita på våra experter.

  • April 26, 2020 at 6:10 pm
    Permalink

    Slänger in en liten brasklapp – har ingen aning om FHM (Sverige) gör rätt eller fel vad nu än strategin är. Det kommer att visa sig, därav brasklappen 😉

Leave a Reply