SR firar skandal med ny skandal

Vi firar ettårsdagen av SR:s förra skandal med gammal bild och ny skandal. Den nya skandalen är en ”felöversättning” av Ebbas uttalande under påskupproret där skadade blev dödade och islamister blev muslimer.

Tiden går så snabbt. Känns som det bara var en månad sedan SR EKOT fick lägga varningstext på sina egna reportage eftersom de inte var opartiska. Är det dags för ny varningstext?

”Reportaget kan innehålla översättningsfel eftersom det översatts efter anti-konservativ-principen.”

Enligt MittiPedia är anti-konservativ-principen en översättningsteknik som viktar en text eller ett reportage så att höger / konservativa partier ska framstå som klandervärda eller mördare. Principen används ofta av statsmedia och statsfinansierade media.

Som arbetsgivare till SR öppnade jag ett personalärende för ett år sedan och kan bara konstatera att inget hänt. Samma chefer som alla har fullt förtroende för varandra.

Ekot varnar för ekot

falskpelle

Falsk journalist som skriver hellre än bra. Vill "göra skillnad", har en agenda och stödjer #pappormotvänsterextrema.

Leave a Reply