Hårda ordtag

Det gäller att vara hård mot de hårda. Arg politikerblick och ett ”det är inte acceptabelt” är en första varning på att nu får det vara nog. Nu jävlar. Skulle inte det skrämma kan man alltid dra till med en ”särskild polistaktik” eller den mer internationella ”terrorhotnivå 4”. Vad säger buset nu då? Darrar kanske?

Vi kan trappa upp det ännu mer med ett ”tal till nationen” eller varför inte en ”regional särskild händelse” – det kan skrämma den mest kallhamrade gängbrottsligheten, eller, varför inte, hårdast av allt, håll i er – ”Nationell Fucking Särskild Händelse” – WOW, jag dör.

falskpelle

Falsk journalist som skriver hellre än bra. Vill "göra skillnad", har en agenda och stödjer #pappormotvänsterextrema.

Leave a Reply