Att ange eller inte ange

Tolkning av samarit lagen i komedin Seinfeld och tolkning av angiverilagen av komedin oppositionen är två motsatta sidor i samma lagbok. I Seinfeld går det ut på att medborgare ska ingripa vid brott och hos oppositionen vill man att medborgare inte ska ingripa. Vad är komedi och vad är verklighet eller vad är ett brott?

De flesta är överens om att personrån är ett brott och i stort sett alla som blir rånade anmäler och de flesta skulle ställa upp och vittna. Om man däremot placerar sina pengar hos staten och staten blir rånade anser många att det inte är rån och nästan oetiskt att vittna och anmäla.

Visst kan det kännas obehagligt att anmäla så varför inte låta AI sköta detta. Vi är den enda datoriserade bananrepubliken så det borde inte vara några problem. T.ex. skulle angivar – AI (AAI) kunna söka efter barn som går i skolan och inte har någon vårdnadshavare (papperslös), nej det är inte Seinfeld. Det finns faktiskt.

AAI skulle kunna hjälpa Skatteverket att söka efter folk med samordningsnummer som inte har arbetstillstånd men betalar lite, lite skatt. Nej – det är inte Seinfeld. Det finns faktiskt.

Låta AAI gör kontroll av alla som städar hos statsministern och nej, det är inte Seinfeld. Det finns faktiskt.

Men att ange någon eller vittna mot någon är trots vad staten försöker förmedla en ensam process. Vid t.ex. personrån eller liknade får förövaren all möjlig hjälp från samhället. Det är advokat, socialtant, värstingresa, studiebesök på polis och brandstation – ja, samhället vet inte till sig hur mycket resurser det ska kasta medans du på sin höjd får påhälsning av förövarens vänner.

Detsamma skulle troligen hända vid ett angiveri – se där, du är redan stämplad som angivare av SVT. Utöver det arbetar Migrationsverket, Röda Korset, Vänsterpartierna m.fl. för att man ska kunna leva som papperslös och du är därmed på kollision med både myndigheter, politiker och aktivister. Gränsen är hårfin mellan god samarit och Stasiagent.

Lärare, tandläkare, vårdpersonal m.fl uppmanas att informera (bättre än det mer stigmatiserande ordet ange) staten om papperslösa samtidigt som staten gör sitt yttersta för att informera papperslösa om hur man kan få fri skolgång, tandvård m.m. genom t.ex. Migrationsverket. Så här kan det t.ex. låta på Migrationsverkets hemsida –

”Om du har fått avslag på din ansökan om asyl och har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla (fått laga kraft) kan du i vissa fall ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige.”

Utöver detta står asyladvokater på rad för att få tjäna pengar på papperslösa med t.ex. “Förstagångsansökan 22.900 kr” och ”Förlängningsansökan 26.900 kr”.

Känns det igen? Hur samhället kraftsamlar för förövaren, som vid personrån. En god samarit mot staten, myndigheter, politiker, aktivister, och kändisar. Skulle inte bli förvånad om Expressen eller SVT snart gör ett hembesök hos en angivare. Och den officiella kändislinjen är satt:

Johanna i Aftonbladet –”I Frankrike diskuteras just nu ett nytt migrationspaket, där hållningen till papperslösa ska bli – surprise – tuffare.” En känd kändis som är – surprise – emot tuffare tag. Vidare skriver Johanna ”Paris hade oavsett stannat om de alla försvann.” OK, så det är alltså bra med papperslösa. Om en känd kändis tycker så tycker alla kända kändisar så, det är nu den officiella kändislinjen och du är en angivare.

God samarit eller oetisk Stasi, anmäla brott eller inte – bad boy, bad boy, watcha gonna do when SVT comes for you?

falskpelle

Falsk journalist som skriver hellre än bra. Vill "göra skillnad", har en agenda och stödjer #pappormotvänsterextrema.

Leave a Reply